Alates 2020. aastast korraldab Lestafesti Kõrgessaare Vaba Aja Keskus.

*

Lestafest 2019

 

Vaata ka  https://www.facebook.com/Lestafest/

Lestafestival  kava 10.08.2019 Kõrgessaare sadamas

12.00    Lestafesti avamine, orkester “Saku”
12.30    Lestapüügi võistlus (tulemuste välja selgitamine)
13.00    Lesta puhastamise võistlus
14.00    Meremehe võileiva valmistamise võistlus
15.00    Soome rahvalikud laulikud “Mehed Nisiäst”
16.00    Puhkpilliorkester Brassical
17.15    Arutelu Hanno Kasega
18.00    Hurax band
19.30    Vennad Elmid
Kohapeal erinevad töötoad, lastele mängud Arabella, mereröövli tütrega. Festivali alal Hiiumaa toitlustajad, võimalik soetada kohalikku käsitööd. Silmailu pakuvad Tiina Tantsustuudio esinejad.

Lestafest ei saa lestapüügivõistluseta!

Lestapüügivõistlusele registreerimine toimub reedel, 9. augustil kell 17-19 Kõrgessaare sadamas, kus pannakse kirja võistlejate nimed ning märgistatakse võistlusvõrgud. Ühe võistkonna kohta võib püüda võrgujadaga kogupikkusega kuni 350 meetrit.

Minimaalne võrgusilma suurus (sõlmest sõlmeni) on 55 mm, võrgu kõrgus maksimaalselt kuni 1,8 meetrit. Võistlusala ei ole piiratud, kuid lossimine peab kindlasti toimuma Kõrgessaare sadamas.

Võistluse finiš (võrkude väljatoomine) 10. augustil kell 11.30, kus alustatakse kala välja võtmist võrkudest. Väljatoomisel ei tohiks paadis olla teisi nakkepüüniseid peale võistlusvõrkude, et ei tekiks küsimust võrgust väljakukkunud kalade päritolus.

Kõigi võistkondade kaptenid vastutavad ise kalapüügilubade olemasolu ning kalapüügieeskirjade ja veeohutusreeglite järgimise eest. Harrastuskalurid ning kutselised võistlevad ühes arvestuses. Arvestatakse püütud lestakalade arvu ühe võrgumeetri kohta.

Parimatele auhinnaks head võrgud Stonefishilt!  Võistluse info 5111723 Tuuli. Ootame osalema!

 

Lestafestival 2016-2017 projekt sai teoks tänu PRIA Leader meetme toetusele.

Selleks et panna inimesi märkama ja leidma endas inspiratsiooni ja ettevõtlikkust märgata ja arendada piirkonda on vaja välist mõjutus, tõuget ja toetust. Lestafestivali kaheaastase programmi eesmärgiks on tõsta teadlikkus nii Kõrgessaare piirkonna võimlaustest kui sarnastest kohtadest üle Hiiumaa. Tutvustada hääbunud rannakalanduse kultuuri, tuua välja kala kui tooraine väärtused ning inspireerida inimesi tegutsema merenduse ja kalanduse valdkonnas.

Lestafestivali 2016-2017 astate programmi raames toimusid mitmed töötoad, kus iga osaleja sai tervikliku ettekujutuse kalaga seonduvast tööprotsessidest. Alates kalapüügist (lestakala püügivõistlus), kala võrkudest välja võtmine ning puhastamine (töötoad). Kohapeal olid pikaaegse kogemusega ja ka algajad kalamehed, kes on elukutselised või siis hobikalurid. Tänu Lestafesti programmile kalurid said kogukondlikku toetust jätkata ning nii mõnigi sai inspiratsiooni karjäärivõimlausteks. Elukutse valiku kõrval mitte vähem tähtsam on piirkond ise. Tänu Lestafesti programmile, mis kutsus osalema huvilisi üle terve Eesti, sai elanikkond enam teada Hiiumaast ja saarel tegevusvõimalustest. See lõi omakorda hea võimaluse piirkonna arenguks ja potentsiaalsete ettevõtluspartnerite huvi tegutseda antud piirkonnas.

Projekti elluviimisesse on kaasatud mitmed partnerid üle Hiiumaa ning tänu sellele kogukond tundis ennast ühtsena ja toetas jätkusuutliku piirkonna arengut. Kogukonna heaolu sõltub igast kogukonna liikmest, tema soovist panustada ja hoida kogukonda. Lestafestivali programmi abil saavad kogukonna liikmed tuge ja motivatsiooni jätkata. Ning külastajatel oli võimalus osas saada Hiiumaa rannakalanduse eripärast ning sellega ühtlasi turundades piirkond väljas pool Hiiumaad.

Projekti aitas ellu viia suur kogukond, kuhu kuulus ca 100 inimest ning kahe aasta peale kokku Lestafestivalist sai osa ca 2000-2500 inimest. Projekti tulemusena eeldetavasti oluliselt tõuseb teadliku piirkonna toorainest, selle kasutamise ja hankimise võimlaustest. Kogukond saab tuge ja avardub suurem potentsiaal selle kasvuks tänu teadvustamisele, et elatakse atraktiivses elukeskkonnas. Sealjuures projekt innustab ka teisi panustama samalaadsete sündmustega väärtustama kogukonda ja atraktiivset elukeskkonda.

Erinevalt paljudest projektidest, lestafestivali programm on suunatud kogu perele, kogu pere tegevsutele. Selleks et tagada traditsioonide ja väärtuste jätkusuutlikkust on oluline mõelda perekonna kui terviku peale. Luua keskkond, mis pakub huvi nii lastele, lastevanematele kui ka nende vanematele. Hiiumaa on suurepärane elukeskkond tervele perekonnale ning lestafestivali programm on selles osas hea näitaja.Tänu läbimõeldud kommunikatsiooni tegevustele Hiiumaa sai üle vabariikliku kajastuse kui terve ja atraktiivne elukeskkond. Hiiumaa eripära ei seisne ainult saarelisuses või kalanduses, vaid ka kogukonna, traditsioonide ja elutoimimise pärast. 

 

 

                                                                    

Teated

Kärdla Kultuurikeskuse ruumid on külastajatele suletud.

Küsimuste korral kirjutage kultuur@hiiumaa.ee või helistage  53 003 234.

 

Infokiri:  Aprillikuus Kärdla Kultuurikeskuses

 

On alanud registreerimine kodukohvikute päevade 5.-7.08. kohvikutele!

Taotlust saab esitada 6. juunini.

Kino

Üritusi ei ole

Teater/Kontsert

Mai
4

04.05.2021 - 05.05.2021

Mai
9

09.05.2021 15:00 - 16:00

Jul
18

18.07.2021

Jul
20

20.07.2021

Nov
11

11.11.2021 19:00 - 21:00

Sündmused

Apr
15

15.04.2021

Apr
16

16.04.2021

Mai
1

01.05.2021 11:00 - 15:00

Jun
4

04.06.2021 9:00 - 18:00

Jun
5

05.06.2021 11:00 - 15:00

Jun
11

11.06.2021 18:00 - 21:00